تبلیغات
---*کلبه تاریک من*--- - حکایت من!!!

---*کلبه تاریک من*---

حکایت من!!!

حکـــــــــــــــــــــایت ِ من…

 حکایت کسی بود که...

 عاشق دریا بود ;اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت…

دلباخته ی سفر بود; اما همســـــــــــــــــــــفرنداشت..

 زخم داشت;اما ننالیـــــــــــــــــــــد

 گریه کرد; اما اشک نریخـــــــــــــــــت…

 حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه…

پر از فریاد بود; اما سکـــــــــــــــوت کرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…

 حکایت کسی بود که زجر کشید ;اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد...× نوشته شده در 1391/10/15 ساعت 22:47 توسط .::*nahid*::. | نظرات()